Новини от индустрията

Основните видове шприцформи

2021-11-17
1. Шприцоване на гума: шприцоването на каучук е производствен метод за инжектиране на каучук директно от цевта във формата за вулканизация. Предимствата на леенето под налягане на каучук са: въпреки че е периодична операция, цикълът на формоване е кратък, ефективността на производството е висока, процесът на подготовка на ембриони е отменен, интензивността на труда е малка и качеството на продукта е отлично.

2.Шприцоване на пластмаса: шприцването на пластмаса е метод за пластмасови продукти. Разтопената пластмаса се инжектира в матрицата на пластмасовия продукт чрез налягане, охлажда се и се формова, за да се получат всички видове пластмасови части. Има механична машина за леене под налягане, специално използвана за леене под налягане. В момента най-често използваните пластмаси са полиетилен, полипропилен, ABS, PA, полистирен и др.

3. Формоване и леене под налягане: получената форма често е крайният продукт и не е необходима друга обработка преди монтажа или използването като краен продукт. Много детайли, като издатини, ребра и резби, могат да бъдат оформени в една стъпка на леене под налягане.
sam@erbiwa.com.cn